تصاویر – ایام فاطمیه

ایام فاطمیه 

مداح: سید مجید بنی فاطمه

۱۳۹۴/۱۲/۱۳

ایام فاطمیه

اجتماع بزرگ حضرت فاطمه (س)  

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

عزاداری ایام فاطمیه ۱۳۹۷

اجتماع بزرگ حمایت از مردم مظلوم یمن

اولین سالگرد شهید مدافع حرم غلامرضا لنگری زاده 

۱۳۹۷/۱۱/۱۱