تصاویر – ولادت ها

طبخ ۷۲ عدد دیگ آش

به مناسبت میلاد امام زمان (عج)

۱۳۹۶/۲/۲۲

جشن میلاد سرداران کربلا

جشن میلاد

سرداران کربلا

۱۳۹۷/۱/۳۰

طبخ ۱۵۰ عدد دیگ آش

به مناسبت میلاد امام زمان (عج)

۱۳۹۸/۲/۱

ولادت

امام حسن (ع)

۱۳۹۵/۴/۱

جشن ازدواج

۷ زوج از اعضای افتخاری هیئت

۱۳۹۵/۱۱/۱۴

جشن میلاد

سرداران کربلا

۱۳۹۶/۲/۱۰

میلاد

امام علی (ع)

۱۳۹۵/۲/۲

جشن میلاد

سرداران کربلا

۱۳۹۵/۲/۲۲

جشن میلاد

امام زمان (عج)

۱۳۹۵/۳/۲